KRRiT wprowadza nowe oznaczenia programów w usługach VoD. Co oznaczają litery P, W, S i N?

Press.pl podaje, że 1 maja zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie KRRiT dotyczące kwalifikowania i oznaczania programów na platformach VoD. W mocy pozostają znane do tej pory symbole związane z wiekiem odbiorców. Nowością będą oznaczenia treści, które mogą wywierać "negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich".

Jak czytamy na Press.pl, w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącym platform VoD uwzględniono cztery dotychczasowe kategorie programów. Treści bez ograniczeń wiekowych pozostają bez przypisanego symbolu; programy dla widzów w wieku 12+ będą oznaczane odpowiednio żółtymi (od 12 r. ż.) i pomarańczowymi (od 16 r. ż.) czworobokami, natomiast programy dla dorosłych - czerwono-białym symbolem klucza.

Zobacz wideo POPKultura, odc. 113

Rozporządzenie KRRiT o nowych oznaczeniach programów na platformach VoD wchodzi w życie

Nowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie oznaczeń P, W, S oraz N. P oznacza przemoc, W - wulgaryzmy, S - seks, zaś N - narkotyki. Pomysł ten ma na celu "informować widza o rodzajach treści mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich". Nadawcy będą musieli zadbać o widoczność symboli "w taki sposób, aby użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru audycji i innych przekazów, jak i w trakcie ich trwania".

Rządowa strona KRRiT przypomina, że Rada systematycznie kontroluje programy telewizyjne i radiowe pod kątem przestrzegania przez nadawców przepisów chroniących małoletnich. Prowadzone są różne rodzaje monitoringów, których przedmiotem jest przestrzeganie przez nadawców dwóch najważniejszych zasad ochrony prawnej małoletnich: czasu chronionego oraz prawidłowej kwalifikacji audycji do poszczególnych kategorii. Z obowiązku oznakowania są wyłączone: serwisy informacyjne, reklamy, telesprzedaż, transmisje sportowe i przekazy tekstowe.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl >>.

Więcej o: